Month: December 2022

Megat Seri Rama

Megat Seri Rama ataupun Laksamana Bentan merupakan pembesar yang cukup penting semasa pemerintahan Sultan Mahmud Syah II dari Kerajaan Johor- Riau. Namun disebabkan memakan seulas ….