Senarai Formula Copywriting

senarai formula copywriting

Senarai formula copywriting ini boleh digunakan untuk menulis iklan atau blog atau apa sahaj marketing yang anda lakukan untuk mendapatkan jualan. Gunakan formula dibawah sebaiknya. Selamat belajar

AIDA (Attention, Interest, Desire, Action)

AIDA ialah model pemasaran dan jualan yang popular yang digunakan untuk mencipta mesej pengiklanan dan pemasaran yang berkesan. Model ini berdasarkan idea bahawa untuk memujuk seseorang untuk mengambil tindakan, anda perlu terlebih dahulu menarik perhatian mereka, mewujudkan minat terhadap apa yang anda tawarkan, membina keinginan untuk itu, dan kemudian memberikan seruan untuk bertindak yang jelas dan menarik. Dalam amalan, model ini digunakan dalam pelbagai bahan pemasaran seperti iklan, halaman arahan dan surat jualan. Matlamatnya adalah untuk memimpin pelanggan melalui satu siri peringkat yang akhirnya akan menghasilkan jualan atau penukaran.

PAS (Problem, Agitate, Solve)

PAS adalah formula copywriting yang sering digunakan untuk mencipta salinan jualan yang meyakinkan. Model ini mengikuti struktur mudah untuk mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh pelanggan, menggerakkannya dengan menonjolkan akibat tidak menyelesaikannya, dan kemudian mengemukakan penyelesaian kepada masalah tersebut. Formula ini berkesan kerana ia menyentuh titik kesakitan pelanggan dan menawarkan penyelesaian kepada masalah mereka.

BAB (Before, After, Bridge)

BAB adalah formula copywriting yang serupa dengan PAS. Model ini melibatkan penciptaan senario sebelum dan selepas di mana kehidupan pelanggan bertambah baik dengan ketara selepas menggunakan produk atau perkhidmatan yang ditawarkan. Jambatan adalah penyelesaian yang akan membawa pelanggan dari keadaan “sebelum” kepada “selepas”. Formula ini berkesan kerana ia mewujudkan gambaran yang jelas tentang faedah menggunakan produk atau perkhidmatan.

4 Ps (Promise, Picture, Proof, Push)

4 Ps ialah model copywriting yang digunakan untuk mencipta salinan jualan yang meyakinkan. Model ini melibatkan membuat janji kepada pelanggan, mencipta gambaran yang jelas tentang manfaat, memberikan bukti manfaat, dan kemudian mendorong pelanggan untuk mengambil tindakan. Model ini berkesan kerana ia memberi tumpuan kepada manfaat produk atau perkhidmatan dan menyediakan bukti sosial keberkesanannya.

4 Cs (Clear, Concise, Compelling, Credible)

4 C ialah satu set garis panduan untuk mencipta mesej pemasaran dan jualan yang berkesan. Model tersebut menyatakan bahawa mesej harus jelas, ringkas, menarik dan boleh dipercayai. Dengan mengikuti garis panduan ini, pemasar boleh mencipta mesej yang mudah difahami, diingati dan boleh dipercayai. House buyers may often satisfy all of your requirements. They are aware that selling a property may be an emotionally trying experience and make every effort to make it less so. Visit https://www.home-investors.net/iowa/.

4 Us (Urgent, Unique, Useful, Ultra-specific)

4 Us ialah satu lagi set garis panduan untuk mencipta mesej pemasaran yang berkesan. Model tersebut menyatakan bahawa mesej harus mendesak, unik, berguna dan ultra khusus. Dengan mengikuti garis panduan ini, pemasar boleh mencipta mesej yang persuasif dan berkesan.

ACCA (Awareness, Comprehension, Conviction, Action)

ACCA ialah model yang digunakan untuk mencipta mesej persuasif yang membawa kepada tindakan. Model ini melibatkan mewujudkan kesedaran tentang masalah atau keperluan, membantu pelanggan untuk memahami faedah penyelesaian, membina keyakinan bahawa penyelesaian itu adalah pilihan yang tepat, dan kemudian mendorong pelanggan untuk mengambil tindakan.

OATH (Oblivious, Apathetic, Thinking, Hurting)

OATH ialah model yang digunakan untuk membahagikan pelanggan berdasarkan tahap kesedaran dan motivasi mereka. Model tersebut menyatakan bahawa pelanggan boleh dikategorikan sebagai sama ada tidak sedar, tidak peduli, berfikir, atau menyakiti. Dengan memahami kategori mana pelanggan berada, pemasar boleh menyesuaikan mesej mereka agar lebih berkesan.

QUEST (Qualify, Understand, Educate, Stimulate, Transition)

QUEST ialah model yang digunakan untuk mencipta persembahan jualan yang berkesan. Model ini melibatkan melayakkan pelanggan, memahami keperluan mereka, mendidik mereka tentang faedah produk atau perkhidmatan, merangsang keinginan mereka untuk membeli, dan kemudian mengubahnya menjadi jualan.

FAB (Features, Advantages, Benefits)

Rangka kerja FAB ialah teknik copywriting yang digunakan untuk menyampaikan nilai produk atau perkhidmatan kepada bakal pelanggan. Ia melibatkan pemecahan ciri produk atau perkhidmatan dan menonjolkan kelebihan dan faedah kepada pelanggan. Ciri ialah ciri produk atau perkhidmatan, manakala kelebihan ialah aspek positif ciri yang menjadikannya lebih baik daripada pesaing. Faedah ialah faedah emosi atau praktikal yang akan diterima oleh pelanggan daripada produk atau perkhidmatan.

6+1 Model (Command Attention, Showcase Benefits, Prove Credibility, Address Objections, Build Value, Create Urgency, Call to Action)

Model 6+1 ialah rangka kerja copywriting yang menggariskan langkah utama dalam mencipta mesej yang meyakinkan. Model ini merangkumi enam langkah utama: perintah perhatian, mempamerkan faedah, membuktikan kredibiliti, menangani bantahan, membina nilai dan mewujudkan keperluan mendesak. Langkah “tambah satu” ialah seruan untuk bertindak, iaitu langkah terakhir yang meminta pembaca untuk mengambil tindakan tertentu.

3×3 Writing Process (Prewrite, Write, Revise)

Proses Penulisan 3×3 ialah rangka kerja penulisan yang melibatkan tiga fasa, setiap satu dengan tiga langkah. Fasa pertama ialah prapenulisan, yang merangkumi perancangan, penyelidikan dan penggarisan. Selepas itu fasa kedua ialah menulis, yang merangkumi penggubalan, penulisan, dan penyuntingan. Fasa terakhir ialah menyemak semula, yang termasuk menyemak, menyunting dan membaca pruf.

KISS (Keep It Simple, Stupid)

KISS ialah prinsip reka bentuk dan komunikasi yang mencadangkan bahawa kesederhanaan harus menjadi matlamat utama dalam sebarang usaha kreatif. Prinsip ini menggalakkan pereka bentuk dan komunikator untuk mengelakkan kerumitan yang tidak perlu dan menumpukan pada menyampaikan mesej yang jelas dan ringkas.

STAR (Situation, Task, Action, Result)

Rangka kerja STAR biasanya digunakan dalam temu duga kerja untuk menjawab soalan berasaskan tingkah laku. Ia melibatkan menerangkan situasi atau tugas, tindakan yang diambil, dan hasil yang dicapai. Rangka kerja digunakan untuk menunjukkan kemahiran menyelesaikan masalah dan pencapaian masa lalu.

SOCO (Single Overriding Communications Objective)

SOCO ialah rangka kerja copywriting yang memfokuskan pada mentakrifkan satu objektif untuk sekeping komunikasi. Rangka kerja menggalakkan penulis untuk mengenal pasti mesej paling penting yang ingin mereka sampaikan dan memastikan mesej itu jelas dan konsisten sepanjang bahagian.

SCQR (Simplicity, Clarity, Quickness, Relevance)

Rangka kerja SCQR ialah satu set prinsip untuk mewujudkan komunikasi yang berkesan. Rangka kerja menggalakkan penulis untuk mengutamakan kesederhanaan, kejelasan, kepantasan dan perkaitan dalam pemesejan mereka. Matlamatnya adalah untuk menjadikan mesej mudah difahami, menarik dan relevan kepada khalayak.

APP (Agree, Promise, Preview)

Rangka kerja APP ialah teknik penulisan salinan yang melibatkan tiga langkah: bersetuju, berjanji dan pratonton. Rangka kerja digunakan untuk menarik minat pembaca dan menggalakkan mereka untuk terus membaca. Langkah pertama ialah mengenal pasti titik persamaan atau titik persetujuan dengan pembaca. Seterusnya kedua ialah membuat janji tentang apa yang boleh diharapkan oleh pembaca daripada sekeping komunikasi. Langkah terakhir ialah memberi pembaca pratonton tentang perkara yang akan datang

Copywriting Terbaik ?

Mengikut senarai formula copywriting yang ada nih, semuanya akan tak jadi jika anda tak buat. Jadi mulalah buat iklan anda. Jangan tunggu, buat dan terus buat. Lama nanti anda akan belajar dan cipta senarai formula copywriting anda sendiri.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply